تبلیغات
. - قســمت دومـــــــ داستان♥Love forever♥

قســمت دومـــــــ داستان♥Love forever♥

دوشنبه 14 مرداد 1392 09:52 ب.ظ

نویسنده : ♥aida♥

 اومدم با قسمت دوم داستان!

 قسمت اول خوب بود؟؟

 امید وارم دوست داشته باشین

 برید ادامه برا  داستان
چند وقتی گذشته بود و من دیگه از حسم به جیسون مطمئن شده بودم

فهمیده بودم دوسش دارم چون وقتی کنارش بودم حس قشنگی داشتم

بعد از کنسرتم چند باری اومده بود خونمون و صمیمی تر شده بودیم.روزای خوبی گذراندم

تا اینکه یه بار 4 هفته ندیدمش.خیلی ناراحت بودم هر شب بهش فکر میکردم

با کارلا حرف میزدم و اون دلداریم میداد و میگفت مارلی چیزی معلوم نیس شاید اونم از تو خوشش اومده

یا میدونه تو دوسش داری ولی نمیگه بهت و نشون نمیده

شمارشو داشتم ولی نمیتونستم بهش زنگ بزنم اخه میترسیدم ضایع بشم

یه روز مایک اومد بهم گفت میای بریم ویلای جیسون؟؟

من با خوشحالی گفتم:اره میام.و به سرعت وسایلم را جمع کردم وقتی رسیدیم خوشحال بودم چون 2 روز

پیشش میمونم

پیاده شدم و مادر جیسون به خوبی از ما پذیرایی کرد و اتاقم را نشون داد

اتاق من بین اتاق جیسون و مایک بود.واااای خدایا یعنی چی میشه؟؟

موقع شام شد و رفتم پیش بچه ها سر شام تو فکر بودم

جیسون گفت:مارلی چرا شام نمیخوری؟؟

میخورم.نگران نباش

بعد شام یه عالمه حرف زدیم و بالاخره خسته شدم و به اتاق رفتم

وقتی به اتاق رفتم همه چیز رو برا کارلا تعریف کردم اونم گفت از این 2 روز به خوبی استفاده کن

بعد از حرف زدن با کارلا به بالکن رفتم و داشتم موسیقی گوش میکردم و فکر میکردم

یکدفعه صدای یه چیزی شنیدمومو برگردوندم و دیدم...............


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

خوب این قسمت خوب بود؟؟

قسمت بعدی=نظرات پست ثابت 1000 تا

نظر زیاد بدید.منتظرم.....بایدیدگاه ها : تو پست ثابت بده!
آخرین ویرایش: یکشنبه 20 مرداد 1392 01:03 ب.ظ